Overslagstations

Het restafval, opgehaald bij de gezinnen, wordt gecentraliseerd in de overslagstations van IVVO te Veurne en Ieper en in opleggers afgevoerd naar diverse huisvuilverbrandingsinstallaties met rookgaszuivering en energierecuperatie, waaronder Brugge (IVBO).

Ook KGA (Klein Gevaarlijk Afval) en AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten) worden er gecentraliseerd en gesorteerd per fractie voor afvoer naar diverse verwerkingsinstallaties.

Aanleveringen door bedrijven zijn tevens mogelijk.