Respect voor afvalophalers en parkbeheerders van 20 tot 24 november

Dagelijks halen afvalophalers duizenden zakken en containers afval op. Ook de parkbeheerders trotseren weer en wind om jou voort te helpen op de recyclageparken. Broeierig heet of ijzig koud: onze mensen staan altijd klaar en de recyclageparken zijn open.

Het beroep van afvalophaler is niet enkel fysiek zwaar, het is ook complex en gevaarlijk. De afvalophaler beweegt zich door het drukke verkeer, stuit op files en wegenwerken en moeten ogen op zijn rug hebben voor fietsers en voetgangers. Hij moet zowel werken op drukke steenwegen, smalle woonstraten als op doodlopende steegjes. De vele paaltjes, bloembakken of geparkeerde wagens maken het werk niet gemakkelijk.

Ook voor het leefmilieu heeft hij of zij een belangrijke rol. Fout gesorteerd afval brengt de recyclage in gevaar en mag dus niet mee worden ingeladen, ook al is dit voor de klant erg vervelend.

Een goede afvalophaler word je dus niet op één dag. Tegelijkertijd hard werken, het verkeer in het oog houde en een oogje houde op de goede sortering vraagt oefening.

De job van parkbeheerder op de reyclageparken is evenmin voor iedereen weggelegd. De parkbeheerder moet eerst en vooral de aanvoer van afval organisatorisch opvolgen. Volle containers moeten tijdig afgevoerd worden, nieuw materiaal besteld. De parkbeheerder geeft uitleg aan inwoners rond de tarieven en sorteerregels. Hij regelt een beetje het verkeer op het park en houdt een oogje in het zeil of het diftar-principe correct wordt toegepast. Hij kijkt na of alle klanten zich houden aan de afspraken en aan de soteerregels. Het gevaarlijk afval sorteert hij voor en bewaart hij op veilige plaatsen. De parkbeheerder ontvangt scholen en zorgt voor een gepaste rondleiding. Tussendoor houdt hij - zoals een goed huisvader of -moeder - het park netjes en proper.

De job van parkbeheerder is dus veeleisend en zeker niet te onderschatten. Gelukkig krijgen de medewerkers veel respect en waardering. Een dankjewel, een duim of een goedendag doen vaak veel deugd. Aandacht voor de sorteerregels of aanvaarden van de regels zijn nog belangrijkere vormen van respect.

De medewerkers van het recyclagepark staan dag in dag uit voor jou klaar. Zij zetten hun beste beentje voor jou voor. Toon hen zeker jouw respect!

 

Respect voor de parkbeheerder
- sorteer het afval vooraf
- aanvaard dat sommige afvalsoorten niet gratis zijn
- zet de wagen mooi langs de kant van het recyclagepark
- volg de afspraken met de parkbeheerder

Respect voor de bezoeker
De parkbeheerder
- is geduldig en vriendelijk
- legt de regels rond sorteren en tarieven uit
- helpt de mensen sorteren
- zorgt mee voor een proper en overzichtelijk park

 

Respect voor de afvalophaler
- wees voorzichtig bij het voorbijrijden van de afvalwagen
- maak zakken en containers niet te zwaar
- sluit dozen en containers zodat niets wegwaait
- geef aandacht aan de sorteerregels
- een goedendag of dankuwel is altijd prettig!

Respect voor de klant
De ophaler
- laat achterliggende wagens voorbij wanneer het kan
- is uitermate voorzichtig voor de andere weggebruikers (zeker fietsers)
- vermijdt scholen of drukke wegen op het piekuur
- zet containers niet in het mideen van voet- of fietspad

 

Voor het tweede jaar op rij vragen we respect voor het werk van de afvalophalers en de parkbeheerders. Tijdens de week van 20 tot 24 november kan je jouw waardering uiten tegenover deze medewerkers. Dit kan met een simpele dankjewel of geef een kaartje aan de parkbeheerder. Je kan ook een boodschap nalaten op je afvalzak of -container. Vraag hier een stickervel of kaartje aan.
Laat ons weten op welke manier je de afvalophalers of parkbeheerders bedankt voor hun inzet. Dit kan via de facebook pagina van IVVO of stuur een mailtje naar communicatie@ivvo.be.

Alvast bedankt voor jouw 'dankjewel'.