Rechtzetting afvalkrant

In de afvalkrant van dit najaar verscheen dat gasflessen terug moeten naar de handelaar. Hierbij stond een foto van cartouches en gasflessen voor éénmalig gebruik.

Deze foto was een beetje ongelukkig gekozen: met lege cartouches en gasflessen voor eenmalig gebruik, kan u namelijk wel terecht op het recyclagepark. Deze dienen bij het kga (klein gevaarlijk afval) gedeponeerd te worden.


Hervulbare gasflessen en industriële/medische flessen moeten wel teruggebracht worden naar de handelaar.

 

Voor meer info: https://www.mijngasfles.be