Opletten voor illegale afvalinzameling!

Opletten voor illegale afvalinzameling!

Veel van ons afval kan hergebruikt worden en is dus geld waard. Dat weten ook de illegale afvalinzamelaars. Dit zijn privéophalers die zonder toestemming van de gemeente afval inzamelen.

Illegale ophalers of personen die op zoek zijn naar ‘nog bruikbaar materiaal’, halen het afval door elkaar, zorgen voor overlast (want dit gebeurt vaak ’s nachts) én maken zich hierbij schuldig aan diefstal. Daarbij kosten deze illegale ophalers de gemeenschap onrechtstreeks handenvol geld. Het afval dat zij inzamelen kan de gemeente of een andere erkende ophaler niet meer inzamelen en dat betekent een verlies aan inkomsten. Net die inkomsten gebruikt de gemeente om de inzameling en de verwerking voor de inwoners betaalbaar te houden. Je kan makkelijk nagaan of een inzameling illegaal is door even op de afvalkalender te kijken. Staat de inzameling er niet op dan is ze in de meeste gevallen illegaal. Wie illegale ophalers aan het werk ziet, waarschuwt best de gemeentelijke milieudienst of de politie.

Immers is het enkel en alleen de stad of gemeente die bevoegd is voor de ophaling van huishoudelijk afval op haar grondgebied. Niemand, behalve de afvalintercommunale ivvo en de door de stad aangestelde ophalers/inzamelaars, mag dus zonder toestemming van de gemeente huishoudelijk afval inzamelen.
Tegenwoordig zijn er echter heel wat niet-geregistreerde ophalers op pad. Zij halen bij de mensen o.a. textiel, papier en karton of oude metalen op. Vaak kondigen zij hun ophaling aan met folders in de brievenbus.
Recent kregen bijvoorbeeld bewoners in ondermeer de Hovelandwijk in Ieper een dergelijke folder in de bus.
 
Krijg je zelf zo’n flyer in de bus of zie je iemand anders dan de gekende ophalers je papier en karton of oude metalen meenemen? Dan gaat het vrijwel zeker om illegale praktijken. Meld dit via de milieudienst, of neem contact met de lokale politie. Ga zeker niet in op de uitnodiging om je afval buiten te plaatsen voor de aangekondigde (illegale) inzamelronde!.