Gifvrij

slogan gifvrijSinds jaar en dag gebruiken mensen chemische bestrijdingsmiddelen om ongewenste planten of dieren te bestrijden. Die producten werken wel, maar vaak spuit je meer dood dan alleen maar het onkruid of de plaag. Slechts 20% komt terecht waar je het wilt. Als het regent, spoelen de bestrijdingsmiddelen bovendien met het regenwater mee de riolen in of ze komen in het oppervlaktewater, in de bodem en zo in het grondwater terecht.

Chemische bestrijdingsmiddelen zijn bovendien gevaarlijk voor mens en dier. Zo heeft onderzoek van het Steunpunt Milieu en Gezondheid aangetoond dat schadelijke afbraakproducten van het allang verboden bestrijdingsmiddel DDT nu nog in het bloed van baby's, jongeren en volwassenen teruggevonden worden. Bescherm jezelf en de toekomst door het net als de gemeenten pesticidenvrij te houden. Want zonder is nu eenmaal gezonder!

Gemeenten en andere openbare besturen zijn al sinds 2004 verplicht het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen af te bouwen en dat zien we ook in de natuur. Madeliefjes, klaprozen en andere kruiden kleuren de bermen. In de parken vind je graspaden en is er meer onderbegroeiing. Branders, borstel- en veegmachines verschijnen steeds vaker in het straatbeeld. Een pesticidenarm beleid is dus niet alleen gezonder, maar kleurt ook mee de natuur.

Ook jij kan je steentje bijdragen en je omgeving gifvrij maken. Dit kan je vaak al doen door kleine maatregelen te nemen. Zo zijn voor veel mensen vliegen vaak een bron van ergernis, maar vooraleer je de aanval met chemische bestrijdingsmiddelen inzet, bedenk dan dat het ook anders kan. In de eerste plaats moet je namelijk de toegangswegen tot het huis beperken door spleten en kieren te dichten en goede vliegramen te plaatsen. Vliegen komen op vers voedsel af, dus laat geen etensresten op tafel achter en spoel lege flessen en verpakkingen van zoete dranken goed uit. Heb je deze maatregelen genomen en toch nog last van vliegen? Gebruik dan een vliegenmepper of zet een val in de tuin. Zet een potje met daarin een zoete vloeistof zoals limonade of siroop in de zon. Vliegen en ook wespen komen er op af en verdrinken.

Soms kan je echter niet anders dan pesticiden gebruiken, maar doe het bewust en denk eerst even na vooraleer je chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Zo kies je best het minst schadelijke product. Let er verder op dat het product niet naar riolen en waterlopen kan afvloeien. Gebruik ook geen pesticiden bij hoge temperaturen of als het regent want dan werken ze niet goed. Onthoud dat je met overdosering geen beter resultaat bereikt en koop ook niet meer dan je nodig hebt anders komen de pesticiden toch maar in een vergeten hoekje terecht en vormen ze een gevaar voor dieren, kinderen en jezelf.

Om je gezondheid en die van anderen te beschermen lever je best (oude) restanten van bestrijdinsmiddelen in. De lege verpakkingen en de restanten van chemische bestrijdingsmiddelen horen bij het Klein Gevaarlijk Afval (KGA) en je kan ze op het containerpark inleveren.

Tips om chemische bestrijdingsmiddelen te vermijden en informatie over milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen vind je op www.zonderisgezonder.be. Neem ook een kijkje op www.gifvrij.be.