Evenementen

Ontleningsmodaliteiten evenementencontainers

Als vereniging heb je de mogelijkheid om voor jouw evenement afvalcontainers te ontlenen bij IVVO.

Aanvragen plaats je met een aanvraagformulier. Deze dien je te bezorgen via mail info@ivvo.be, fax 057/23 08 90 of per post naar IVVO - ontlening evenemenentencontainers, Bargiestraat 6 te 8900 Ieper.

Hoe vroeger je reserveert, hoe meer kans je hebt dat het gevraagde materiaal beschikbaar is. Wij vragen wel om minimum 1 maand voorafgaand het evenement de nodige containers aan te vragen. Indien deze aanvraagtermijn niet wordt gerespecteerd dan leent IVVO zich het recht toe om de aanvraag te weigeren.

Hou hierbij rekening met de volgene voorwaarden:

- De uitgeleende afvalcontainers dienen op de afgesproken datum te worden opgehaald bij IVVO, Bargiestraat 8 te 8900 Ieper (groenpark Ieper). Op ditzelfde adres dienen de de afvalcontainers in dezelfde staat (proper en leeg) te worden teruggebracht op de afgesproken datum. Afhalen en terugbrengen kan op weekdagen van 9 tot 12 uur en van 13 uur tot 16.30 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur, niet op feestdagen en brugdagen. Sluitingsdagen kan je nazien op www.ivvo.be/diftar-groenpark-ieper. Containers kunnen worden geleverd door onze diensten mits een meerkost.
- Bij schade of verlies van (gedeelten van) de afvalcontainers rekenen wij de kostprijs van de container aan.

Volgend types van afvalcontainers kunnen ontleend worden:
- Evenementenkit Fostplus: pmd-containers, restafvalcontainers en bekercontainers van telkens 240 liter en sorteerpaneel. Nodige afvalzakken worden gratis voorzien voor gebruik in deze containers.
- Afvalcontainers IVVO: pmd-containers en restafvalcontainers van 120 liter, gft-containers van 120 of 240 liter en restafvalcotnainers van 1100 liter (op vier wielen).

Voor de ontlening van evenemenentencontainers vragen wij een ontleningskost als volgt:
ontlening van evenementencontainers met levering door IVVO op locatie:
40 euro per 1100 liter container
7 euro per 240 liter container
5 euro per 120 liter container
Met minimum facturatiebedrag van 75 euro

ontlening van evenementencontainers met afhaling door klant op groenpark Ieper:
20 euro per 1100 liter container
3,50 euro per 240 liter container
2,50 euro per 120 liter container
Met minimum facturatiebedrag van 37,50 euro

Op deze bedragen is 21% btw van toepassing.

Een overschrijving met vermelding van het verschuldigd bedrag word je toegestuurd. Het verschuldigd bedrag dient minimum twee weken voorafgaand het evenement te worden overgeschreven op volgend rekeningnummer BE78 0970 1729 4086 van IVVO. Er kan niet cash betaald worden! Indien het verschuldigd bedrag niet op tijd is vereffend dan leent IVVO zich het recht toe om de aanvraag te annuleren en de containers niet ter beschikking te stellen.

De verwerkingskosten van het afval zijn niet inbegrepen.

Het afval kan aangeboden worden met de diftarophaling huis-aan-huis. Gelieve dit te melden zodat de containers kunnen bechipt worden. Een betalingsuitnodiging wordt na lediging opgestuurd zodat u de verwerkingskosten kunt vereffenen.

Restafval kan eveneens tegen betaling aangeleverd worden op het overslagstation te Veurne, Albert I-laan 36 (058/31 40 37) of Ieper, Pilkemseweg 107 (057/20 01 94).

Indien er schade wordt vastgesteld, dan wordt de kostprijs van de containers aangerekend. Dit komt neer op een tarief van 24 euro (voor een 120 liter), 32 euro (voor een 240 liter) en 240 euro (voor een 1100 liter), telkens + 21% btw.

Indien niet aan deze modaliteiten wordt voldaan en de kosten voor ontlening en verwerking niet op tijd worden betaald, dan leent IVVO zich het recht toe om in de toekomst geen containers meer te ontlenen aan jouw organisatie.

Klik hier om evementencontainers aan te vragen.

 

Inzamelmodaliteiten

Wij vragen om zoveel mogelijk afval gescheiden in te zamelen.

Restafval
Al het niet-recycleerbare materiaal dient gedeponeerd te worden in de grijze restafvalcontainer. Deze container kunt u aanbieden voor lediging tijdens de reguliere ophaalrondes van restafval. Consulteer hiervoor uw afvalkalender. Dit geldt enkel voor gemeenten die gebruik maken van diftar-containers voor restafval. Waar gewerkt wordt met zakken, dienen de nodige afspraken te worden gemaakt met de gemeentelijke milieudienst. Met IVVO kunnen andere afspraken worden gemaakt voor lediging van de container indien de ophaaldatum te lang op zich laat wachten en/of om misbruik van derden te voorkomen. Het restafval kan ook naar het overslagstation van Ieper (Pilkemseweg 107) of Veurne (Albert-I-laan 36) worden gebracht.

Gft-afval
Al het groente-, fruit- en tuinafval dient gedeponeerd te worden in de groene gft-container. Deze container kan je aanbieden voor lediging tijdens de reguliere ophaalrondes van gft. Consulteer hiervoor jouw afvalkalender. Met IVVO kunnen andere afspraken worden gemaakt voor lediging van de container indien de ophaaldatum te lang op zich laat wachten en/of om misbruik van derden te voorkomen. Het gft-afval kan ook naar de gft-installatie te Ieper (Bargiestraat 6) worden gebracht.

Pmd
Al het pmd-afval (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons) dienen ingezameld te worden in de blauwe pmd-zak. Indien deze correct wordt aangeboden, kan deze meegegeven worden tijdens de reguliere ophaalronde van pmd. Consulteer hiervoor jouw afvalkalender. Pmd-zaken met juiste inhoud kunnen ook worden aangeboden op het containerpark (met uitzondering van Vleteren die geen pmd aanvaard op het containerpark). Met IVVO kunnen andere afspraken worden gemaakt voor ophaling van de pmd-zakken indie de ophaaldatum te lang op zich laat wachten en/of misbruik van derden te voorkomen.

Bekers
Alle bekers dienen gedeponeerd te worden in de rode bekercontainers. Deze bekers dienen verwerkt te worden als restafval en kan je de bekercontainers aanbieden voor lediging tijdens de reguliere ophaalrondes van restafval. Consulteer hiervoor jouw afvalkalender.  Dit geldt enkel voor gemeenten die gebruik maken van diftar-containers voor restafval. Waar gewerkt wordt met zakken, dienen de nodige afspraken te worden gemaakt met de gemeentelijke milieudienst. Met IVVO kunnen andere afspraken worden gemaakt voor lediging van de container indien de ophaaldatum te lang op zich laat wachten en/of om misbruik van derden te voorkomen. Het restafval kan ook naar het overslagstation van Ieper (Pilkemseweg 107) of Veurne (Albert-I-laan 36) worden gebracht.